Author Archives: admin_n

เงินปากผี ตำนานความเชื่อของไทยที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เงินปากผี

เงินปากผี ความเชื่อที่ชาวไทยในอดีตนิยมนำเงินในปากของคนต […]

วัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ในอินเดียซึ่งมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวอินดู

วัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์

วัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ในประเทศอินเดียชาวฮินดูนับถือว […]

อย่าตากผ้าตอนกลางคืน ของคนญี่ปุ่น ความเชื่อที่เกิดจากประเพณีที่มีอายุเก่าแก่ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น

อย่าตากผ้าตอนกลางคืน

อย่าตากผ้าตอนกลางคืน ของคนญี่ปุ่น ความเชื่อที่เกิดจากปร […]

การบูชางูของคนอินเดีย ความเชื่อที่ว่างูเป็นเทพเจ้าหรือเป็นเทพ

การบูชางูของคนอินเดีย

การบูชางูของคนอินเดีย ตามหลักศาสนาและวัฒนธรรมงูมักถูกมอ […]

พิธีกรรมแต่งงาน ของชาวลาวครั่ง ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเต็มไปด้วยความเชื่อ

พิธีกรรมแต่งงาน ของชาวลาวครั่ง

พิธีกรรมแต่งงาน ของชาวลาวครั่ง ตามความเชื่อของชาวลาวก่อ […]

ดวงตาแห่งพุทธะ ความเชื่อที่มีความสำคัญกับชีวิตของชาวเนปาล

ดวงตาแห่งพุทธะ

ดวงตาแห่งพุทธะ แสงสว่างแห่งปัญญาและวัฒนธรรมที่มีความสำค […]

พิธีเผาศพของชาวอินเดีย ตามความเชื่อจะต้องเผาที่แม่น้ำคงคา

พิธีเผาศพของชาวอินเดีย

พิธีเผาศพของชาวอินเดีย ตามความเชื่อจะต้องเผาที่แม่น้ำคง […]

ดวงตาปีศาจ แห่งตุรกี เป็นสัญลักษณ์ที่ค่อยช่วยปกป้องคนตุรกี

ดวงตาปีศาจ แห่งตุรกี

ดวงตาปีศาจ แห่งตุรกี เชื่อว่าปกป้องคนจากความอันตรายจากค […]

ไม่ควรมีแขกคนที่ 13 บนโต๊ะอาหาร เป็นความเชื่อของชาวฝรั่งเศส

ไม่ควรมีแขกคนที่ 13 บนโต๊ะอาหาร

ไม่ควรมีแขกคนที่ 13 บนโต๊ะอาหาร ของชาวฝรั่งเศสเกิดจากคว […]

อย่าให้มีดเป็นของขวัญกับใคร ความเชื่อของชาวอเมริกันถือเป็นเรื่องที่ไม่ดี

อย่าให้มีดเป็นของขวัญกับใคร

อย่าให้มีดเป็นของขวัญกับใคร ชาวอเมริกันเชื่อว่าจะทำให้ท […]